XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 15388.
KRS 0000626191, REGON 141697836, NIP 9522062080
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-29 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49219/20/801]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Value Advisors sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.11.2020 R., REP. A NR 4177/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA TARAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO UST.: 3.1, 18.5, 18.6, 18.13, 21.1 UMOWY SPÓŁKI.

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE , DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA - VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE JEST TRZYOSOBOWY W OSOBIE PANI KARINY OLBRYŚ, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, RAFAŁA BELKI, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ BEATY MOSIOŁEK KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE , DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA - VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE JEST DWUOSOBOWY W OSOBIE PANA RAFAŁA BELKI, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ BEATY MOSIOŁEK KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.