XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15693.
KRS 0000777376, REGON 382854542, NIP 7010913645
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-03-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74012/20/458]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Indeep Studios sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"RISCO SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON016441909

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPALMI
2.ImionaTOMASZ HUBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUDEK
2.ImionaMAKSYM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.