Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 28795.
SĄD REJONOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 88/19
[BMSiG-27483/2021]

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, w I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygn. akt I Ns 88/19, postępowanie z wniosku Łucji Anny Kucewicz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Wołowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1725/1, o powierzchni 0,0602 ha, nie mającej urządzonej księgi wieczystej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!