Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 28798.
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 654/20
[BMSiG-27428/2021]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 654/20, z wniosku Janiny Krystyny Podolak toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w obrębie Białopole, gmina Białopole, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 467, o pow. 1,0999 ha, stanowiącej grunty orne, dla której nie był...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!