Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 255712.
KRS 0000612784, REGON 364202380, NIP 5223060384
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-04-13 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19746/21/48]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bzk TM sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.04.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20-11-2020 R., REPERTORIUM 11511/2020, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ, ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, SIENNA 72, 00-833 WARSZAWA, 1) ZMIANIE ULEGŁ § 8 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, 2) W § 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO DODANO PKT D)

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON010874910
4.Numer KRS0000139975 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON141125407
4.Numer KRS0000288608 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.500,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIOAGRA - OIL SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON140712338

5.Udziały posiadane przez wspólnika361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.500 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3021 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.510.500,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego311500,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1641500,00 ZŁ