Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 32363.
KRS 0000324475, REGON 811964109, NIP 9551957514
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-27 r.
[BMSiG-31398/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Calesco" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy (informacja ukryta), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 16 czerwca 2021 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy (informacja ukryta), 70-850 Szczecin, w siedzibie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!