Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 382119.
KRS 0000883018, REGON 383201003, NIP 5272891731
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2021-02-09 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60471/21/99]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Snowfinch 17 sp. z o.o. Krakow Property sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2022.06.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki4 LISTOPADA 2021 R., ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 4 UST. 1 PKT B), § 4 UST. 3 PKT B), § 4 UST. 4, § 5 UST. 2, § 6 UST. 4, § 6 UST. 5, § 7 UST. 1 PKT B) I DODANO DO § 4 UST. 5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z GALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L.

3.Numer PESEL lub numer REGON382206091)

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z GALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L.)

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA JAWNA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z GALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L.)

WYKREŚLIĆ

4.Numer KRS0000765118

WPISAĆ

4.Numer KRS0000881280

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L. (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z SNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA)

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L. (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z SNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA JAWNA)

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON382206091
4.Numer KRS0000765118 Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA JAWNA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z GALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L.) Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON382206091
4.Numer KRS0000881280 Ikona RSS

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALACTICO HOLDINGS 1 S.A R.L. (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z SNOWFINCH 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA JAWNA)