Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 49165.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 693/19
[BMSiG-48793/2022]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 693/19, toczy się postępowanie z wniosku Zofii Nycz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 334, o powierzchni 500 m2, położoną w Nowych Grocholicach przy (informacja ukryta), dla której nie została...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!