Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 781396.
KRS 0000743788, REGON 380964500, NIP 8542424077
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-09 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13637/22/604]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Prodmar Dylatacje sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2022.09.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina KOBYLANKA miejscowość KOBYLANKA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość DOŁUJE

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KOBYLANKA ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 73-108 poczta KOBYLANKA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość DOŁUJE ulica SŁONECZNY SAD nr domu 33 kod pocztowy 72-002 poczta DOŁUJE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 23 SIERPNIA 2022 R., REP. A NR 9280/2022, NOTARIUSZ JOANNA KRASOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 2 UST. 4