Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 60427.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 35/22
[BMSiG-60130/2022]

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 35/22 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Świdzińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Marii Świdzińskiej, nazwisko rodowe Drzewucka, córce Władysława i Marii, zmarłej 17 sierpnia 2020 r. w Poznaniu,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!