Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1835.
KRS 0000819985, REGON 385265154, NIP 1251701841
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-12-18 r.
[BMSiG-1048/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ap-Pol Porcelana24 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki AP-POL PORCELANA24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Markach, KRS 0000819985, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki w dniu 29.12.2021 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1.01.2022 r. Likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!