Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1854.
KRS 0000438636, REGON 221784223, NIP 9581661729
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-05 r.
[BMSiG-1173/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Noble Telecom sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator NOBLE TELECOM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni (81-350), (informacja ukryta) lok. 205, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438636, REGON 221784223 , NIP 9581661729 , zawiadamia, że w dniu 18.10.2021 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!