Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 2081.
KRS 0000635298, REGON 365315376, NIP 5432183659
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-02 r., sygnatura akt: BI. XII Ns-Rej. KRS 4228/20/341
[BMSiG-991/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Agrobiznes. Eu sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu AGROBIZNES.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!