Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20501.
KRS 0000586273, REGON 363019509, NIP 5892020025
SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-18 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26069/21/980]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polska Flota sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.12.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRĘKAS
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE SYGN. AKT IX GC 238/21 UMOCOWANY DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI I ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ
6.Data powołania kuratora13.12.2021