Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 20858.
KRS 0000543188, REGON 320411267, NIP 8581791578
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-02-13 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22013/21/685]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Blejkan SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.12.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2021 R., REP. A NR 2364/2021, NOTARIUSZ MARTYNA PIEKARCZYK-STUDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO