Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 20984.
KRS 0000763559, REGON 382116175, NIP 2050005420
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-12-21 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24424/21/953]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Flender Gmbh sp. z o.o. Oddział w Polsce sprawozdanie finansowe

W dniu 2022.01.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOCK
2.ImionaULRICH Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALLER
2.ImionaPETER Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymZARZĄDZAJĄCY PRZEDSIĘBIORSTWEM