Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 25772.
SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 304/20
[BMSiG-25084/2022]

Przed Sądem Rejonowym w Będzinie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 304/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Jadwidze Sieroń (z domu Piętakiewcz), córce Barbary i Wiesława, zmarłej w dniu 8 września 2018 r. w Czeladzi i ostatnio stale tam zamieszkałej. Sąd wzywa spadkobierców wymienionej zmarłej, aby w terminie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!