Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 26160.
SĄD REJONOWY W ZŁOTOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 285/22
[BMSiG-25667/2023]

W Sądzie Rejonowym w Złotowie, I Wydział Cywilny ((informacja ukryta), 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, Polska) w sprawie o sygn. akt I Ns 285/22 toczy się postępowanie z wniosku Sławomira Miłocha i Małgorzaty Miłoch o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 424, położona w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!