Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3656.
KRS 0000114767, REGON 015004638, NIP 9512048196
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-28 r.
[BMSiG-3033/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego. Transfer Wiedzy" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki "Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego. Transfer Wiedzy" sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (02-641 Warszawa), przy (informacja ukryta), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114767, zawiadamia, iż w dniu 5 września 2022 roku powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!