Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3679.
KRS 0000917004, REGON 389737561, NIP 5272968221
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2021-08-18 r.
[BMSiG-2933/2023]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza domów opieki i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 87.20.Z (Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Liczba rekordów:
305

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza zegarmistrzów i serwisów jubilerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 95.25.Z (Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii).

Liczba rekordów:
1 374

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidatorzy MOOLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000917004 (dalej jako "Spółka"), ogłaszają o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Wspólnicy Spółki podjęli w dniu 18 listopada 2022 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres: ul. Jana Olbrachta 60 m. 18, 01-111 Warszawa.