Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 45004.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 556/22
[BMSiG-44560/2023]

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, toczy się pod sygnaturą akt I Ns 556/22 sprawa z wniosku Genowefy Wójtowicz o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Borusowej, gmina Gręboszów, stanowiącej działkę nr 573, o pow. 0,09 ha, objętej zniszczonym LWH 144 gm. kat. Borusowa.

Sąd wzywa następców prawnych właścicieli nieruchomości oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, zgłosiły się do udziału w postępowaniu i udowodniły swoją własność, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić stwierdzenie przez Sąd uwłaszczenia nieruchomości na rzecz Wojciecha Wójtowicza, o ile zostanie ono udowodnione.