Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 55447.
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 73/22
[BMSiG-55166/2023]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 73/22) z wniosku Sabiny Dziurian o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w powiecie chełmskim, gmina Dorohusk, w miejscowości Wólka Okopska, oznaczonej jako działka nr 226, o pow. 0,17 ha, dla której nie ma urządzonej księgi...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!