Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 28854.
SĄD REJONOWY W CHOSZCZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 521/23
[BMSiG-28435/2024]

Sąd Rejonowy w Choszcznie, I Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Jadwidze Jeglińskiej, zmarłej 11 listopada 2021 r. w Choszcznie, ostatnio stale zamieszkałej w Reczu, o sygnaturze I Ns 521/23. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłych, by w ciągu trzech miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!