Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 28882.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, X WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: X Ns 768/23
[BMSiG-28263/2024]

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, X Wydział Cywilny, pod sygn. akt X Ns 768/23 toczy się sprawa o zasiedzenie służebności drogi koniecznej biegnącej po działce 8214, jednostka ewidencyjna 240201_1, Szczyrk, obręb 0001 (dawna parcela bud. 954/3) objęta dawną Księgą Wieczystą o numerze LWH 787, gm. kat. Szczyrk, pow. bielski, prowadzoną przez Sąd...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!