Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 28885.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1734/23
[BMSiG-28335/2024]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, II Wydział Cywilny, prawomocnym postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 r. wydanym w sprawie z wniosku Tomasza Kranca (sygn. akt II Ns 1734/23), uznał za umorzony utracony dokument odcinka zbiorowego 66 akcji imiennych seria A numer od 61216 do 61281 oraz 66 akcji imiennych seria A numer od 11542 do 11607 wystawionych przez Bydgoskie Zakłady...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!