I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6855.
KRS 0000407787, REGON 145963536, NIP 5213625985
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-01-11 r.
[BMSiG-6328/2024]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Horeca Strategies Group sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Horeca Strategies Group Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie, 02-593, (informacja ukryta), nr KRS 0000407787, informuje, iż uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 1.02.2024 r. rozwiązano tę Spółkę i otwarto jej likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!