Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 6876.
KRS 0000097316, REGON 630158101, NIP 7770006551
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-02 r.
[BMSiG-6401/2024]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polskie Radio- Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" SA w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji w Poznaniu, 60-765 Poznań, (informacja ukryta) (KRS 0000097316) ogłasza po raz drugi, że w dniu 29.12.2023 r. podjęta została uchwała nr 2 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!