V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7027.
SĄD REJONOWY W BYTOMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 52/24
[BMSiG-6418/2024]

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu, pod sygnaturą akt I Ns 52/24, toczy się postępowanie z wniosku BEST I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Felicytas Gazdeckiej z domu Kuna, córce Jana i Heleny, zmarłej 29 czerwca 2023 roku w Bytomiu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!