V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7040.
SĄD REJONOWY W BYTOMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 399/23
[BMSiG-6413/2024]

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu, w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 399/23 o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Buchenfeld z domu Szczypek, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bytomiu, zmarłej w dniu 2 marca 2020 roku w Oleśnie. Wzywa się spadkobierców zmarłej Genowefy Buchenfeld, aby w ciągu 3 miesięcy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!