Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7055.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 421/23/N
[BMSiG-6339/2024]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 421/23/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Filipskiej, zm. 11.11.2022 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej: Kraków, os. Teatralne 14/19. Skład spadku nie jest znany. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!