Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7059.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 556/22
[BMSiG-6344/2024]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 556/22 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Irenie Nowickiej-Krobskiej, zmarłej w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie, oraz po Andrzeju Leonardzie Krobskim, zmarłym w dniu 7 maja 2022 r. w Warszawie, oboje mający ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!