Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7069.
SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 441/23
[BMSiG-6367/2024]

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu, I Wydziałem Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 441/23, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miejską Jarosław w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2157, o powierzchni 0,1111 ha, położonej w Jarosławiu,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!