V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7075.
SĄD REJONOWY W OPOCZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 278/23
[BMSiG-6436/2024]

W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 278/23, postępowanie z wniosku Heleny Kulety o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Międzyborzu, obręb 0017, gmina Opoczno - obszar wiejski, powiat opoczyński, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów, numerem działki 753/3 o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!