V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7081.
SĄD REJONOWY W TYCHACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 452/23
[BMSiG-6251/2024]

W Sądzie Rejonowym w Tychach, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 452/23, toczy się postępowanie z wniosku Barbary Stoleckiej oraz Henryka Stoleckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 1/8 części we współwłasności nieruchomości położonej w Bieruniu Starym, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1048/93...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!