V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 7084.
SĄD REJONOWY W MIECHOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 135/23
[BMSiG-6359/2024]

Przed Sądem Rejonowym w Miechowie toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 135/23 z wniosku Krzysztofa Kuli przy uczestnictwie Edmunda Nowackiego, Marka Kuli, Zofii Zięby, Marii Kuli-Kisiel, Urszuli Nowackiej-Rejzner, Beaty Nowackiej o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 2445 położonej w Miechowie, woj....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!