XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 89469.
KRS 0000623975, REGON 364761211, NIP 9522148640
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2016-06-20 r.
[RDF/579329/24/178]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polskie Poradnictwo Inwestycyjne sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2024.02.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 02.02.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021