Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 89486.
KRS 0000510213, REGON 302725695, NIP 7831712787
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-05-20 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1009/24/694]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pro-Vitae Plus sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2024.02.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANUSZEWSKA
2.ImionaMAGDALENA MONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANUSZEWSKI
2.ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM