Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 90105.
KRS 0000459674, REGON 341421625, NIP 8762458782
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-23 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/892/24/513]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grudziądzki Klub Motocyklowy SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2024.02.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki15.01.2024 R., REP. A NR 726/2024, NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49A, ZMIENIONO PAR 6 UST. 1 STATUTU.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego26761000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego27761000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji26761

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji27761

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego26761000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego27761000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA S
2.Liczba akcji w danej serii1000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE