XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Pozycja 90275.
KRS 0000270509, REGON 190952500, NIP 5911298538
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-12-28 r.
[RDF/579439/24/152]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Klub Sportowy "Kaszubia" sprawozdanie finansowe

W dniu 2024.02.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2022 DO 31.12.2022