Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 23950.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 911/23
[BMSiG-23439/2024]

Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnaturą akt I Ns 911/23 toczy się sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej w Wałbrzychu przy ul. Krynickiej 12 o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Baran, ostatnio stale zamieszkałej w Wałbrzychu, zmarłej w dniu 24 grudnia 2022 roku w Wałbrzychu.

Wzywa się spadkobierców Jadwigi Baran, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.