Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 23957.
SĄD REJONOWY W PRZYSUSZE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 426/23
[BMSiG-23540/2024]

W Sądzie Rejonowym w Przysusze, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 426/23, toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Stefana Drzerzchowskiego i Barbary Antoniny Dzierzchowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki o nr 982, o powierzchni 0,0484 ha, położonej w miejscowości Przysucha, gm....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!