Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 340.
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 895/06
[BM-15712/2006]

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 895/06 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Palika z udziałem Władysława Palika, Waldemara Palika, Jana Palika, Janiny Palik, Kazimierza Palika i Hanny Głuch o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Chrzanowie, objętej Wykazem Hipotecznym lwh. 183 gm. kat. Chrzanów, składającej się z działek o numerach: 725, 1545, 1554, 1622, 2262/1, 733/3 i 733/4 oraz nieruchomości położonej w Chrzanowie, objętej wykazem hipotecznym lwh. 1216 gm. kat. Chrzanów, składającej się z działek o numerach 2931/1 i 1598/2.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swe prawa.