Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176060.
KRS 0000330354, REGON 220760025, NIP 5871668695
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-05-27 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11871/9/561]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Szczecin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Szczecin (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
69 414

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
247 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBISKUP
2.ImionaMACIEJ FRANCISZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLADEMANN
2.ImionaDAMIAN TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIELASZEWSKI
2.ImionaARKADIUSZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE