Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11414.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1786/09
[BMSiG-11177/2010]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 1786/09 z wniosku Kazimiery Aftowicz z udziałem Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności części działki gruntu oznaczonej numerem 286/5, położonej w Łodzi przy (informacja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!