V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11414.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1786/09
[BMSiG-11177/2010]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 1786/09 z wniosku Kazimiery Aftowicz z udziałem Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności części działki gruntu oznaczonej numerem 286/5, położonej w Łodzi przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!