Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 5459.
SĄD REJONOWY W KROTOSZYNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 387/09
[BMSiG-5131/2010]

Przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie, I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt I Ns 387/09 sprawa z wniosku Janiny Smulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Widerze, zmarłym dnia 17.01.1997 r. w Wieluniu, ostatnio stale zamieszkałym w Zdunach. Sąd wzywa spadkobierców Stefana Widery, a w szczególności jego rodzeństwo i dzieci, aby w terminie 6...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!