V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4697.
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 863/13
[BMSiG-4681/2014]

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 863/13 z wniosku Marii Bajon toczy się sprawa o zasiedzenie własności udziału w nieruchomości zabudowanej o wartości 200 000 zł, położonej w Śmiglu przy ul. Kilińskiego 10, opisanej w Księdze Wieczystej PO1K/00030397/7. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!