V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4697.
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 863/13
[BMSiG-4681/2014]

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 863/13 z wniosku Marii Bajon toczy się sprawa o zasiedzenie własności udziału w nieruchomości zabudowanej o wartości 200 000 zł, położonej w Śmiglu przy (informacja ukryta), opisanej w Księdze Wieczystej PO1K/00030397/7. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.