Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1125199.
KRS 0000185170, REGON 830327684, NIP 8660001369
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-29 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/9593/18/261]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2018.10.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki06.06.2018 R., REP. A 3294/2018, NOTARIUSZ KAROLINA KLUSZCZYŃSKA-CHMIELEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STASZOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 6 - ZMIENIONO § 8 UST. 1.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego55000000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego58828560,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji5500000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji5882856
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego58828560,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiB
2.Liczba akcji w danej serii382856
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE