Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 29776.
KRS 0000185170, REGON 830327684, NIP 8660001369
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-29 r.
[BMSiG-29549/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z siedzibą w Grzybowie, nr KRS 0000185170 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zawiadamia akcjonariuszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!