Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22249.
KRS 0000502147, REGON 147154315, NIP 7010417484
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-18 r.
[BMSiG-21782/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cerromachin sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki Cerromachin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy (informacja ukryta), KRS 0000502147 ("Spółka"), informuje że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 22 stycznia 2019 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem 31 stycznia 2019 r. i z tym dniem nastąpiło...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!