Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42692.
KRS 0000344941, REGON 000048366, NIP 7420000111
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-23 r.
[BMSiG-42972/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Warmia SA sprawozdanie finansowe

Kętrzyn, dnia 19.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIUNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzyniena dzień 28 września 2020 r. Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy (informacja ukryta), KRS nr 0000344941, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 KSH oraz § 24 Statutu Spółki,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!